Lika möjligheter

Lika möjligheter är en av våra viktigaste värderingar - ta reda på hur den påverkar vår praxis.
Snabba länkar

I vårt lilla företag behandlas alla människor lika eller likvärdigt och missgynnas inte av fördomar eller fördomar. Vi anställer människor med olika bakgrund, religion, kön och sexuell läggning. Detta innebär att den bästa personen för ett jobb eller en befordran är den person som förtjänar den positionen på grundval av kvalifikationer, erfarenhet och kunskap. Vår mångfald på arbetsplatsen värdesätter allas olikheter.

En oförglömlig fiskeupplevelse med lokala fiskare på vackra gömda platser i Slovenien.
© Copyright by Fiskeguider Slovenien
Portföljbolag för Upptäckten av världen.